SĐT: 02253 77 55 33 | Fax: 02253 875 135 | Email: namtrieu@nasico.com.vn  
 
 

Tin tức

Tìm nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02

11/02/2022  |  209 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasic 07

09/02/2022  |  206 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải...

Tìm nhà thầu phụ thi công phần sắt Sà lan tự nâng JUB90-01

07/02/2022  |  216 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tàu lai

20/12/2021  |  266 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2021 THÔNG...

Tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa

15/12/2021  |  273 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 14 tháng 12 năm...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường

03/12/2021  |  234 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải...

V/v thanh lý các trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ hỏng và không còn sử dụng được

01/11/2021  |  236 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa cho Ụ nổi Nam Triệu

19/10/2021  |  201 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục duy tu nạo vét khu nước trước bến cập ụ nổi 8.000T

23/09/2021  |  179 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tin tức Xem thêm class="hide"

Sản phẩm Xem thêm class="hide"

Liên kết

Tỷ giá ngoại tệ

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Nguồn tại:

Lượt truy cập