Tin tức >> IMO THAY ĐỔI THỜI HẠN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC DẰN CHO TÀU BIỂN 01/08/2017

IMO THAY ĐỔI THỜI HẠN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC DẰN CHO TÀU BIỂN

Khóa họp thứ 71 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã diễn ra tại trụ sở của IMO (Luân Đôn,Vương quốc Anh) từ ngày 03 đến ngày 07/7/2017. Một trong những nội dung quan trọng của MEPC71 liên quan đến thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM), sẽ có hiệu lực từ ngày 08/9/2017, được nêu tóm tắt dưới đây.

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục có các hướng dẫn chi tiết về các nội dung liên quan đến thực thi Công ước BWM.

Khóa họp thứ 71 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã diễn ra tại trụ sở của IMO (Luân Đôn,Vương quốc Anh) từ ngày 03 đến ngày 07/7/2017. Một trong những nội dung quan trọng của MEPC71 liên quan đến thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM), sẽ có hiệu lực từ ngày 08/9/2017, được nêu tóm tắt dưới đây.


                                                                                                                               Ảnh: Minh họa

1. Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn đối với tàu hiện có

Khóa họp thứ 28 Đại hội đồng IMO, tổ chức từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2013, đã thông qua Nghị quyết A.1088(28) cho phép các tàu hiện có được miễn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tới đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu (IOPP) sau ngày có hiệu lực của Công ước BWM. Tại MEPC69, tổ chức vào tháng 4/2016, dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định B-3 của Công ước BWM phản ánh các yêu cầu của Nghị quyết A.1088(28) đã được phê chuẩn. Dự thảo sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ được thông qua tại MEPC72 tổ chức trong năm 2018.

Tại MEPC70, tổ chức vào tháng 10/2016, một số nước đã đưa ra đề xuất thay thế nhằm mục đích cho phép kéo dài hơn nữa việc gia hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn đối với tàu hiện có. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự đồng thuận tại MEPC70.

MEPC71 vừa diễn ra đã cân nhắc đề xuất thỏa hiệp giữa Nghị quyết A.1088(28) và đề xuất thay thế được đưa ra tại MEPC70. Kết quả là MEPC71 đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định B-3 của Công ước BWM thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn đối với tàu mới và tàu hiện có như sau:

* Tàu mới (là tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 08/9/2017): lắp đặt hệ thống khi tàu được bàn giao đưa vào hoạt động.

* Tàu hiện có mà đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP được hoàn thành trong khoảng giữa ngày 08/9/2014 và ngày 07/9/2017: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/9/2017.

* Tàu hiện có khác với tàu nêu trên: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới thứ hai đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/9/2017, hoặc tại đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP vào hoặc sau ngày 08/9/2019, lấy ngày nào đến trước.

* Tàu hiện có không quy định phải có giấy chứng nhận IOPP (là tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 150 hoặc tàu loại khác có tổng dung tích dưới 400): lắp đặt hệ thống không muộn hơn ngày 08/9/2024.

Cần lưu ý là tàu có tổng dung tích từ 400 trở lên phải có giấy chứng nhận về quản lý nước dằn theo Công ước BWM từ ngày 08/9/2017, cho dù tàu đã được lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn hay chưa. Hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước BWM được nêu tại văn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển số 033TI/16TB ngày 20/9/2016.

2. Tàu hoạt động tại khu vực không thể thực hiện việc trao đổi nước dằn

Sau ngày 08/9/2017 cho đến khi tàu được lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn, việc trao đổi nước dằn phải được thực hện theo quy định D-1 của Công ước BWM. Quy định B-4 nêu rõ, việc trao đổi nước dằn phải được thực hiện ở vùng biển cách bờ gần nhất tối thiểu 200 hải lý (nếu không thể thực hiện được, thì phải cách bờ gần nhất tối thiểu 50 hải lý) và chiều sâu nước tối thiểu 200 mét, hoặc tại khu vực quy định theo chỉ dẫn của Chính quyền cảng trong trường hợp không có khu vực thỏa mãn các yêu cầu của quy định B-4.

Tại MEPC71, một số nước đề xuất việc xây dựng hướng dẫn đối với tàu hoạt động tại khu vực không thỏa mãn các yêu cầu của quy định B-4, để tàu không phải thay đổi hành trình dự kiến hoặc phải trì hoãn hoạt động. Sau khi thảo luận, MEPC71 thống nhất ban hành thông tư về quản lý nước dằn, quy định tàu hoạt động tại khu vực mà việc trao đổi nước dằn theo quy định B-4.1 là không thể thực hiện được, thì phải ghi trong nhật ký lý do tại sao việc thay đổi nước dằn không được thực hiện, phù hợp với quy định B-4.5.

3. Biện pháp khẩn nguy (contingency measures)

MEPC68, tổ chức vào tháng 5/2015, đã nhất trí xây dựng hướng dẫn về biện pháp khẩn nguy trong trường hợp tàu không thể quản lý nước dằn phù hợp với kế hoạch quản lý nước dằn được phê duyệt.

Sau khi thảo luận, MEPC71 thống nhất ban hành thông tư về quản lý nước dằn, quy định trong trường hợp nước dằn tàu không đáp ứng tiêu chuẩn có thể thực hiện:

* Chuyển nước dằn sang tàu khác hoặc lên phương tiện tiếp nhận trên bờ;

* Sau khi xem xét các biện pháp thay thế, nước dằn có thể được xả ra ngoài nếu được Chính quyền cảng chấp nhận;

* Tàu thực hiện các biện pháp thích hợp như sửa chữa hệ thống quản lý nước dằn theo sự tham vấn với cơ quan có thẩm quyền của cảng;

* Trong thời kỳ tích lũy kinh nghiệm được nêu tại mục 4. dưới đây, cần lưu ý đến nguyên tắc không trừng phạt (non-penalization) đối với tàu đã lắp đặt sớm hệ thống quản lý nước dằn.

4. Thời kỳ tích lũy kinh nghiệm (experience-building phase)

MEPC68 đã nhất trí áp dụng thời kỳ tích lũy kinh nghiệm để thu thập số liệu và phân tích các vấn đề trong việc thực hiện Công ước BWM, và để tạo thuận lợi trong việc thực thi công ước này.

MEPC71 đã phê chuẩn một nghị quyết quy định kế hoạch công việc trong thời kỳ tích lũy kinh nghiệm. Theo nghị quyết này, thời kỳ tích lũy kinh nghiệm được cấu trúc bao gồm 3 giai đoạn và dự định sẽ hoàn thành trong khoảng 5 năm:

* Giai đoạn 1: tập hợp số liệu để thu thập các vấn đề liên quan đến việc thực thi Công ước BWM;

* Giai đoạn 2: phân tích số liệu;

* Giai đoạn 3: xem xét các yêu cầu của Công ước BWM.

5. Bộ luật về phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn

MEPC70 đã thông qua Hướng dẫn G8 sửa đổi nhằm mục đích quy định chặt chẽ việc thử nghiệm hệ thống quản lý nước dằn. Đồng thời, MEPC70 cũng đã nhất trí việc đổi tên Hướng dẫn G8 thành Bộ luật khi Công ước BWM có hiệu lực.

MEPC71 đã phê chuẩn dự thảo Bộ luật về phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn (BWMS Code) và dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định A-1, quy định D-3 của Công ước BWM để tham chiếu đến bộ luật này. Dự thảo Bộ luật và dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định A-1, quy định D-3 dự kiến sẽ được MEPC72 thông qua.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục có các hướng dẫn chi tiết về các nội dung liên quan đến thực thi Công ước BWM.

 

 

 

Theo V. Hải, VR

(Nguồn: vr.mt.gov.vn)