Tin tức >> Thông báo Về việc Bán đấu giá tài sản 25/09/2017

 

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải phòng, ngày 25 tháng  9 năm 2017

Thông Báo

V/v bán đấu giá tài sản

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:

1.Tài sản bán đấu giá: Cần cẩu chân đế 50T - 40m của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu được lắp dựng tại Công ty CP CNTT Sông Chanh.

2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam.

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu được thế chấp tại VFC.

3. Giá khởi điểm:

Bằng số: 6.133.700.000 đồng.

Bằng chữ:  Sáu tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn - Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.

4. Kế hoạch thực hiện.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): hạn cuối đến hết ngày 06/10/2017 tại Công ty Cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý:

+ Xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Chanh từ ngày 04/10/2017 đến hết ngày 05/10/2017.

+ Xem hồ sơ pháp lý tài sản: Tại Công ty đấu giá từ ngày 04/10/2017 đến hết ngày 05/10/2017.

-  Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06/10/2017.

-  Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 ngày 11/10/2017 tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển ( Số 20 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội).