Tin tức >> Lễ khởi công đóng mới tàu chở dầu 2.000 DWT - ký hiệu thiết kế T20-20/03/04

LỄ KHỞI CÔNG ĐÓNG MỚI TÀU CHỞ DẦU 2.000 DWT – KÝ HIỆU THIẾT KẾ T20- 02/03/04

          Ngày 22 tháng 11 năm 2018 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu tổ chức Lễ khởi công đóng mới tàu chở dầu có trọng tải 2.000 DWT có ký hiệu thiết kế T20-02/03/04 cho Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh tàu có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

   - Chiều dài lớn nhất              :  71,73 m

   - Chiều dài hai trụ                 :  68,00 m

   - Chiều rộng lớn nhất           :  13,50 m

   - Chiều rộng thiết kế            : 13,20 m

   - Chiều cao mạn                    :   4,50 m

   - Mớn nước                            :   3,50 m

   - Trọng tải toàn phần            :  2.000 tấn

  - Công suất máy chính          : 2 x 718 HP

  -  Thuyền viên                        :  09 người

  - Cấp tàu                                  :  VR-SB

Một số hình ảnh buổi Lễ khởi công đóng mới 03 tàu dầu  có trọng tải 2.000 DWT cho Công ty cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh