Tin tức >> Thông báo thanh lý các trang thiết bị thu cũ đổi mới, công cụ dụng cụ hư hỏng và không còn sử dụng được 09/09/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

“V/v thanh lý các trang thiết bị thu cũ đổi mới, công cụ dụng cụ hư hỏng và không còn

sử dụng được ”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu bán/thanh lý các trang thiết bị thu cũ đổi mới, công cụ dụng cụ hư hỏng và không còn sử dụng được theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị trả giá cao nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá thu mua.

  • Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 16/9/2019

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.