Tin tức >> Tìm nhà thầu thay máng nước nhà xưởng bị hư hỏng 15/08/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu thay máng nước nhà xưởng bị hư hỏng ”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thay một số máng nước của nhà xưởng bị hư hỏng theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị thi công có đơn giá thấp nhất và đảm bảo tiến độ và chất lượng.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị nhà thầu, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá thi công.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 16/8/2020 đến hết ngày 17/8/2020
  • Thời hạn nộp chào giá: Trước ngày 20/8/2020

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135