Tin tức >> Tìm nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc vệ sinh tàu biển 25/08/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc vệ sinh tàu biển”

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.   

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công hoàn thiện 03 tàu Kiểm Ngư (KN750-NT01; KN750-NT02; KN750-NT03). Để đảm bảo tiến độ bàn giao tàu theo đúng như cam kết trong hợp đồng, Công ty Chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc vệ sinh tàu biển (xin gửi kèm bản chi tiết các hạng mục vệ sinh của 03 tàu).

-Thời gian khảo sát: từ ngày 27/8/2017 đến ngày 31/8/2017

Nếu Quý Công ty có nhu cầu thi công phần vệ sinh của 03 tàu Kiểm Ngư, xin gửi cho Công ty chúng tôi bản chào giá trước ngày 08 tháng 9 năm 2017. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu - Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3775533 (324)                 fax: 0225.3875135