Tin tức >> Tìm nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công phần sắt hàn 10/06/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công phần sắt hàn ”

       Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công tàu hàng 22.000T, ký hiệu thiết kế SB225-02. Để đảm bảo tiến độ bàn giao tàu theo đúng như cam kết trong hợp đồng, Công ty Chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công phần sắt hàn.

  • Thời gian nhận báo giá: từ 12/6/2020 đến 22/6/2020

Nếu Quý Công ty có nhu cầu thi công phần sắt hàn tàu hàng 22.000T, xin gửi cho Công ty chúng tôi bản chào giá trước ngày 20 tháng 6 năm 2020. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu - Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3775533 (324)                 fax: 0225.3875135