Tin tức >> Cung cấp dịch vụ bốc xếp, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất 10/08/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc cung cấp dịch vụ bốc xếp, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: bốc xếp, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty.

Danh mục chất thải :

STT

Nội dung

Đơn vị tính

I

Rác thải công nghiệp, sinh hoạt thông thường

 

1

Rác thải sinh hoạt (khoán gọn)

Tháng

2

Rác thủy triều, phoi bào gỗ, cỏ cây

Tấn

3

Rác thải công nghiệp

Tấn

II

Chất thải nguy hại

 

1

Vụn sơn, gỉ sắt được bóc tách từ bề mặt phương tiện có các thành phần nguy hại

Tấn

2

Nước la canh tàu

Tấn

3

Giẻ lau dính dầu mỡ, dính sơn

Tấn

4

Dầu thải

Tấn

5

Chất thải nguy hại phát sinh khác

Tấn

  • Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 18/08/2020

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135