Tin tức >> Tìm nhà thầu quan trăc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường 01/12/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc quan trăc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty theo danh mục như sau:

I- Khảo sát, lấy mẫu và lập báo cáo

TT

Nội dung công việc

Đơn vị

Số lượng

Số lượng

1

Nhân công chuẩn bị thiết bị

Người

1

1

2

Xe vận chuyển thiết bị quan trắc

Lượt

1

2

3

Nhân công lấy mẫu hiện trường

Người

1

5

4

Xe vận chuyển thiết bị nhà thầu phụ

Lượt

1

2

5

Nhân công lấy mẫu hiện trường thầu phụ

Người

1

3

4

Lập báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2020 theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Báo cáo

1

1

5

In, đóng quyển báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2020 theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Quyển

 

4

6

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Báo cáo

1

1

7

In, đóng quyển báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Quyển

 

4

II- Quan trắc và phân tích môi trường không khí

TT

Thông số

Đơn vị

Điểm lấy mẫu

Số lượng

1- Xung quanh

 

 

 

 

1

Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)

Mẫu

2

1

2

Bụi

Mẫu

2

1

3

SO2

Mẫu

2

1

4

CO

Mẫu

2

1

5

NO2

Mẫu

2

1

6

Benzen

Mẫu

2

1

7

Toluen

Mẫu

2

1

8

Hơi xăng

Mẫu

2

1

9

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

2- Khu vực sản xuất

 

 

 

 

1

Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)

Mẫu

12

1

2

Bụi

Mẫu

2

1

3

SO2

Mẫu

2

1

4

CO

Mẫu

2

1

5

NO2

Mẫu

2

1

6

Benzen

Mẫu

2

1

7

Toluen

Mẫu

2

1

8

Hơi xăng

Mẫu

2

1

9

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

12

1

QA/QC 10%

III- Quan  trắc tiếng ồn

TT

Thông số

Đơn vị

Điểm lấy mẫu

Số lượng

1

Mức ồn tương đương trung bình LAeq

Mẫu

14

1

QA/QC 10%

IV- Quan trắc ánh sáng

TT

Thông số

Đơn vị

Điểm lấy mẫu

Số lượng mẫu

1

Cường độ ánh sáng khu vực làm việc

Mẫu

4

1

QA/QC 10%

IV- Quan trắc và phân tích  môi trường nước

TT

Thông số

Đơn vị

Điểm lấy mẫu

Số lượng

1- Môi trường nước mặt

a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Từ 1-8 sử dụng kết quả của Báo cáo đánh giá tác động môi trường)

1

pH

Mẫu

 

 

2

COD

Mẫu

 

 

3

BOD5

Mẫu

 

 

4

TSS

Mẫu

 

 

5

Sắt (Fe)

Mẫu

 

 

6

Kẽm (Zn)

Mẫu

 

 

7

Tổng Dầu mỡ

Mẫu

 

 

8

Coliform

Mẫu

 

 

9

Asen (As)

Mẫu

2

1

10

Thủy ngân (Hg)

Mẫu

2

1

11

Cadimi (Cd)

Mẫu

2

1

12

Chì (Pb)

Mẫu

2

1

13

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

pH

Mẫu

2

1

2

COD

Mẫu

2

1

3

BOD5

Mẫu

2

1

4

TSS

Mẫu

2

1

5

Sắt (Fe)

Mẫu

2

1

6

Kẽm (Zn)

Mẫu

2

1

7

Tổng Dầu mỡ

Mẫu

2

1

8

Coliform

Mẫu

2

1

9

Tổng Nitơ

Mẫu

2

1

10

Tổng Phôtpho

Mẫu

2

1

11

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

2- Môi trường nước cấp

 

 

 

 

1

pH

Mẫu

1

1

2

Độ cứng (tính theo CaCO3)

Mẫu

1

1

3

TSS

Mẫu

1

1

4

COD

Mẫu

1

1

5

Sắt (Fe)

Mẫu

1

1

6

Mangan (Mn)

Mẫu

1

1

7

E.coli

Mẫu

1

1

8

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

1

1

3- Môi trường nước thải

a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1

pH

Mẫu

2

1

2

BOD5

Mẫu

2

1

3

COD

Mẫu

2

1

4

TSS

Mẫu

2

1

5

Kẽm (Zn)

Mẫu

2

1

6

Sắt (Fe)

Mẫu

2

1

7

Tổng Dầu mỡ khoáng

Mẫu

2

1

8

Coliform

Mẫu

2

1

9

Màu

Mẫu

2

1

10

Asen (As)

Mẫu

2

1

11

Cadimi (Cd)

Mẫu

2

1

12

Chì (Pb)

Mẫu

2

1

13

Thủy ngân (Hg)

Mẫu

2

1

14

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

pH

Mẫu

1

1

2

BOD5

Mẫu

1

1

3

COD

Mẫu

1

1

4

TSS

Mẫu

1

1

5

Kẽm (Zn)

Mẫu

1

1

6

Sắt (Fe)

Mẫu

1

1

7

Tổng Dầu mỡ khoáng

Mẫu

1

1

8

Coliform

Mẫu

1

1

9

Tổng Nitơ

Mẫu

1

1

10

Tổng Phôtpho

Mẫu

1

1

11

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

1

1

  • Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 07/12/2020

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.