Tin tức >> Tìm nhà thầu thi công tàu 22.000T 25/12/2020

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu thi công tàu 22.000T”

Hiên nay, Công ty đóng tàu Nam Triệu có nhu cầu thuê nhà thầu hợp tác thi công sửa chữa tàu 22.000T.

Hạng mục: chà chải ST3 và sơn trong hầm hàng và trong các két của tàu.

Các nhà thầu có kinh nghiệm và đủ khả năng thi công các hạng mục công việc trên, nếu có nhu cầu xin gửi báo giá cho Công ty chúng tôi

Công ty đóng tàu Nam Triệu  xin thông báo để Quý công ty được biết và có kế hoạch cùng tham gia hợp tác thi công.

Thời gian thi công từ ngày 08/01/2021.

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 05 tháng 01 năm 2021. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

+ Phòng Kinh doanh - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu - Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

+  Điện thoại: 0225.3775533 (324)               fax: 0225.3875135

Trân trọng cảm ơn!