Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ quay Camera, kiểm tra phần chìm của Ụ nổi Nam Triệu 07/04/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v cung cấp dịch vụ quay Camera, kiểm tra phần chìm của Ụ nổi Nam Triệu”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ : quay Camera, kiểm tra phần chìm của Ụ nổi Nam Triệu theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của Ụ nổi Nam Triệu như sau:

  • Chiều dài: 121,8 m;                                     - Chiều cao: 15,6 m;     

    - Chiều rộng: 39,6 m;                                      - Sức nâng của Ụ: 8.000 tấn                              

    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.          

  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 13/04/2021.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 16/04/2021

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.