Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ bảo trì Cầu tàu tại Công ty đóng tàu Nam Triệu. 02/06/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày  02 tháng  6 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v cung cấp dịch vụ bảo trì Cầu tàu tại Công ty đóng tàu Nam Triệu”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: tư vấn, lập kế hoạch bảo trì Cầu tàu tại Công ty đóng tàu Nam Triệu theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của Cầu tàu như sau:

- Chiều dài : 265m                                

                   - Chiều rộng: 24,75 m

- Cao trình đỉnh bến: +5,00m   

                   - Cao trình đáy bến : -8,80m

- Mực nước cao thiết kế: +4

      - Mực nước thấp thiết kế: +0,54m                            

                    - Độ dốc ngang mặt bến: i = 0,5%        

    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.          

  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 7/6/2021 đến hết ngày 8/6/2021.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 9/6/2021 đến hết ngày 11/6/2021

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.