Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 07 11/06/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 07”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ : kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 07 theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

Danh mục công việc :

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

Số lượng

 
 

I

PHAO BÈ CỨU SINH TỰ THỔI

 

 

 

1

Bảo dưỡng phao bè cứu sinh tự thổi

Quả

02

 

2

Vật tư thay thế trong phao

 

 

 

II

BÌNH CỨU HỎA XÁCH TAY

 

 

 

II.1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem

 

 

 

1

Bình bột loại 8kg

bình

7

 

2

Bình bột loại 35kg

bình

1

 

3

Bình CO2 loại 5kg

bình

6

 

II.2

Phí nạp công chất

 

 

 

1

Bình bột 8kg (thay bột + nạp khí đẩy)

bình

1

 

2

Bình CO2 5kg (nạp khí)

bình

2

 

3

Bình bột 35kg (nạp khí đẩy)

bình

1

 

II.3

Hạng mục sửa chữa

 

 

 

1

Sơn cho bình cứu hỏa xách tay

bình

13

 

2

Sơn cho bình cứu hỏa xe đẩy

bình

1

 

3

Thay loa phun cho bình bột 8kg

cái

3

 

4

Thay vòi loa phun cho bình CO2 loại 5kg

cái

1

 

III

BỘ THỞ CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY SCBA

 

 

 

1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bộ mặt nạ thở SCBA

bộ

1

 

2

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bình thở SCBA

bình

3

 

3

Nạp khí cho bình thở SCBA

bình

1

 

IV

QUẦN ÁO CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY

 

 

 

1

Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh cho bộ đồ trang bị cho người chữa cháy (quần áo chống cháy, dây chống cháy, đèn phòng nổ, rìu, dây đai an toàn). Cấp giấy chứng nhận Trạm bảo dưỡng

bộ

2

 

2

Thay pin đại Panasonic cho đèn phòng nổ

đôi

6

 

V

HỆ THỐNG NGHI KHÍ HÀNG HẢI (THÔNG TIN LIÊN LẠC)

 

 

 

1

Kiểm tra, vệ sinh, thử hoạt động các thiết bị : MF/HF, VHF

HT

1

 

2

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng

 
  • Thời gian khảo sát : từ ngày 11/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021
  • Thời hạn nộp chào giá: 15 giờ ngày 18/06/2021

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.