Tin tức >> Tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa 15/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa”

Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu là đơn vị chuyên về lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu. Hàng năm, Công ty chúng tôi thực hiện nhiều đơn hàng sửa chữa tàu với các chủ tàu trong và ngoài nước.

Công ty đóng tàu Nam Triệu có nhu cầu thuê thêm nhà thầu hợp tác thi công các sản phẩm sửa chữa.

Các hạng mục :

  • Nhân công phun cát vỏ tàu (SA 1.0 và SA 2.0).
  • Nhân công phun cát trong hầm hàng (SA 1.0 và SA 2.0).
  • Cạo hà vỏ tàu.
  • Rửa nước áp lực cao vỏ tàu.
  • Vệ sinh các két nước dằn tàu.
  • Vệ sinh két dầu DO, FO.
  • Gõ rỉ trong hầm hàng, be sóng, thành quầy hầm hàng, trên boong.
  • Nhân công mắc dàn giáo vỏ tàu và trong hầm hàng.

Các nhà thầu có kinh nghiệm và đủ khả năng thi công các sản phẩm sửa chữa tàu thủy theo các công việc trên, nếu có nhu cầu xin gửi báo giá cho công ty chúng tôi

Công ty đóng tàu Nam Triệu  xin thông báo để Quý công ty được biết và có kế hoạch cùng tham gia hợp tác thi công.

Thời gian thi công từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 25 tháng 12 năm 2021. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

+ Phòng Kinh doanh - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu - Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

+  Điện thoại: 0225.3775533 (324)               fax: 0225.3875135

Trân trọng cảm ơn!