Tin tức >> Đoàn công tác Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đến kiểm tra và làm việc tại Công ty đóng tàu Nam Triệu 04/08/2022

Thực  hiện quyết định số 265/QĐ-CNT, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy, về việc kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN-MT-PCTT theo quy định của pháp luật và hoạt động khai thác thị trường, triển khai sản xuất kinh doanh tại 1 số đơn vị thành viên khu vực phía Bắc.

Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Đoàn công tác của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy do ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy làm Trưởng đoàn, ông Vũ Minh Phú, Trưởng ban Sản xuất kinh doanh cùng chuyên viên ban Sản xuất kinh doanh đến kiểm tra và làm việc tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu.

Đoàn công tác nghe ông Vũ Thanh Tùng, Tổng giám đốc, ông Đinh Bá Phòng, Phó Tổng giám đốc Công ty đóng tàu Nam Triệu báo cáo công tác ATVSLĐ-PCCN-MT-PCTT theo quy định của pháp luật và hoạt động khai thác thị trường, triển khai sản xuất kinh doanh; sau đó Đoàn công tác thăm và kiểm tra thực tế hiện trường sản xuất các sản phẩm đóng mới và sửa chữa tàu,…

Kết luận tại Hội nghị làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả công tác ATVSLĐ-PCCN-MT-PCTT theo quy định của pháp luật và hoạt động khai thác thị trường, triển khai sản xuất kinh doanh của Công ty đóng tàu Nam Triệu trong thời gian qua. Đoàn công tác yêu cầu Công ty đóng tàu Nam Triệu phát huy những kết quả khả quan đã đạt được như chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đời sống CB-CNV được cải thiện, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; bổ sung pano, áp phích tuyên truyền về công tác an toàn lao động trong sản xuất,…

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng giám đốc thay mặt CB-CNV Công ty đóng tàu Nam Triệu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay ý kiến của Đoàn công tác Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.  

Một số hình ảnh Đoàn công tác Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đến kiểm tra và làm việc tại Công ty đóng tàu Nam Triệu: