Tin tức >> Thanh lý các công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho và trang thiết bị văn phòng hỏng, không sử dụng được 23/11/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

“V/v thanh lý các công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho và trang thiết bị văn phòng hỏng, không sử dụng được ”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu bán/thanh lý các công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho và trang thiết bị văn phòng hỏng, không sử dụng được theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị trả giá cao nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá thu mua.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 26/11/2023
  • Giá khởi điểm: 104.500.000 đồng đã bao gồm thuế VAT.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 27/11/2023 đến 15g ngày 29/11/2023

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác