Giới thiệu >> Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu.

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiên nổi
3011 (Chính)
2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
3 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu thủy, thiết bị và phương tiện thủy
3315
4 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa các thiết bị nâng hạ, cần cẩu, giàn khoan
3312
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; Xây dựng công trình thủy
4290
6 Hoạt động tư vấn quản lý 
Chi tiết: Tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư; Tư vấn quản lý dự án về lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công nghiệp phụ trợ; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng; Dịch vụ tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu
7020
7 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ thi công phương tiện thủy, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, kiểm tra thử nghiệm cơ khí
7490
8 Tái chế phế liệu
Chi tiết: Phá dỡ tàu cũ
3830
9 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022
10 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị tàu thủy, thiết bị nội thất tàu thủy
3099
11 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn thép đóng tàu, thép cường độ cao
4662
12 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
13 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát; Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2710
14 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất que hàn, vật liệu hàn
3290
15 Sản xuất các thiết bi nâng, hạ và bốc xếp 2816
16 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Chế tạo máy công cụ, máy ép thủy lực
2822
17 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế thiết bị nâng hạ, máy công cụ, máy ép thủy lực
7110
18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện tàu thủy
4659
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ kiểm đếm hàng  hóa; Dịch vụ môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
5229
20 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
21 Bốc xếp hàng hóa 5224
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy; Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến; Trục vớt và cứu hộ tàu thuyền
5222
23 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển
8129
24 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong ngành công nghiệp tàu thủy (không bao gồm cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
7830
25 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét luồng lạch
4390
26 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
5510
27 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar) 5610
28 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết: Khám, chữa bênh nội tổng hợp
8620