Giới thiệu >> Giới thiệu Công ty

Tên tiếng Việt:             CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU
Tên giao dịch quốc tế: NAM TRIEU SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: NASICO
Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253 775533    Fax: 02253 875135
Email: namtrieu@nasico.com.vn
Website: http://www.nasico.com.vn
 
Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đầu tư 100% vốn điều lệ; thành lập trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi từ Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (theo Quyết định số 1062 QĐ/CNT?TCCBLĐ ngày 18/4/2007 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy).
 
 
Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu, một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, với cơ sở vật chất, dây chuyền công nghệ đóng tàu tiên tiến, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân trẻ lành nghề và có quy mô lớn trong TỔNG CÔNG TY CNTT. Dựa trên mô hình công ty mẹ - công ty con, NASICO phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành, lấy ngành công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thủy là trọng tâm, kết hợp với mở rộng, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, kinh doanh vận tải biển, thương mại, du lịch và các ngành nghề khác theo yêu cầu của thị trường nhằm tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với việc đổi mới công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao làm cơ sở để Tổng công ty phát triển toàn diện và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thành công mục tiêu "Xây dựng Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy"