Tin tức >> Khai giảng lớp nhận thức về Đảng 03/06/2012

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu là đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, Đảng bộ luôn coi trọng lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và trẻ hoá đảng viên.
 Xác định lấy nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ và tổ chức đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng, trong đó xác định rõ mục tiêu, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng, chú trọng về chất lượng, đồng thời giao trách nhiệm cho các ban đảng, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách cơ sở kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện.
 
 Từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ cơ sở, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là công nhân trẻ. Các cấp uỷ cơ sở có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, phong trào yêu nước nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia. Qua các phong trào hành động, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Ban Chấp hành đoàn Công ty đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, thông qua sinh hoạt đoàn; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên phấn đấu tốt, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt, ưu tú, là các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
 
Ngày 23/3/2012, tại Hải Phòng, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu kết hợp với Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012. Trong lớp học này Đoàn thanh niên Công ty đã giới thiệu 64/88 quần chúng tham gia chiếm 75%.
Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Quốc Sự - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó ban Dân vận - Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Lê Thị Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty; đồng chí Đinh Nam Vương - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Công ty cùng 88 quần chúng ưu tú.
Sau Lễ khai mạc, các học viên sẽ tham gia 04 buổi học (diễn ra trong hai ngày: 23-26/3/2012). Trong thời gian đó,  các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.
 
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh qua các lớp học và các đợt  kết nạp, đa số các đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của các phòng, ban, phân xưởng. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững vạnh. Đồng thời đồng chí đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên, các quần chúng đang tham gia tại lớp học này, tại lớp học đồng chí đã yêu cầu các quần chúng phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, có lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, vụ lợi trái ngược với bản chất của người đảng viên đảng cộng sản; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.
Thể hiện quyết tâm học tập của mình, thay mặt các học viên đồng chí lớp trưởng đã hứa cùng toàn thể các học viên trong lớp tích cực học tập, tiếp thu kiến thức, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Trên cơ sở đó, từng quần chúng ưu tú xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.