Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ tàu lai 20/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

“Về việc cung cấp dịch vụ tàu lai”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ tàu lai theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty với nội dung như sau:

  • Đơn giá cho 01 lượt tàu lai phục vụ.
  • Địa điểm phục vụ: Tại thủy diện của Công ty đóng tàu Nam Triệu.

Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 25/12/2021

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác