Tin tức >> Thuê nhà thầu phụ gia công ống khu vực buồng máy, cabin, khu vực làm hàng, ballast, đấu đà và phun bi làm sạch block tàu dầu 7.000M3, ký hiệu thiết kế T70-02 12/12/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hải phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2023
 
THÔNG BÁO
 
“V/v: Thuê nhà thầu phụ gia công ống khu vực buồng máy, cabin, khu vực làm hàng, ballast,
đấu đà và phun bi làm sạch block tàu dầu 7.000M3, ký hiệu thiết kế T70-02”
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công tàu dầu
7.000M3, ký hiệu thiết kế T70-02. Để đảm bảo tiến độ bàn giao theo đúng cam kết trong
hợp đồng, Công ty chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc
gia công lắp đặt ống khu vực buồng máy, cabin, khu vực làm hàng, ballast, đấu đà và
phun bi làm sạch block tàu dầu 7.000M3, ký hiệu thiết kế T70-02 theo hình thức chào giá
cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.
 Phạm vi công việc:
- Công ty Đóng tàu Nam Triệu:
+ Cung cấp quy trình kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, vật tư thi công, máy móc thiết bị,
nhà xưởng, điện năng, cẩu chuyển.
- Nhà thầu phụ:
+ Cung cấp nhân công thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật.
+ Bảo quản và chịu trách nhiệm về các loại thiết bị máy móc mà Bên A cung cấp.
 
BM-TC-07-02
 
PhiÕu Y£U CÇU C¤NG VIÖC
Quý IV/2023
 
Sè: /KDDT
Ngµy: 12/12/2023
Trang/S. trang: 02
 
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn
vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể
cũng như chào giá.
- Thời gian khảo sát: từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 16/12/2023.
- Thời hạn nhận chào giá: từ ngày 18/12/2023 đến ngày 20/12/2023.
 Ghi chú: các nhà thầu có tham gia chào giá từng hạng mục thi công
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:
- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.
- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.775533                   Fax: 02253.875135
Trân trọng cảm ơn./.

Tin mới

Các tin khác