Tin tức >> Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước bến cập ụ nổi 8.000T, Cầu tàu 50.000T 12/06/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 12 tháng  6 năm 2023

THÔNG BÁO

“V/v cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước bến cập ụ nổi 8.000T, Cầu tàu 50.000T”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công hạng mục duy tu nạo vét khu nước bến cập ụ nổi 8.000T, Cầu tàu 50.000T” chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của khu nước như sau:

+ Khu nước bến cập Ụ nổi 8.000T

- Chiều dài              : 160 m                                

                   - Chiều rộng                   : 50 m

          + Khu nước Cầu tàu

                   - Chiều dài            : 200m

                   - Chiều rộng                   : 35m

    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các hạng mục tương tự.          

  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 17/6/2023.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 21/6/2023

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.