Tin tức >> Tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa năm 2024 22/12/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

“V/v tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa năm 2024”

Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu là đơn vị chuyên về lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu. Hàng năm, Công ty chúng tôi thực hiện nhiều đơn hàng sửa chữa tàu với các chủ tàu trong và ngoài nước.

Công ty đóng tàu Nam Triệu có nhu cầu thuê thêm nhà thầu hợp tác thi công các sản phẩm sửa chữa.

Các hạng mục :

  1. Thi công bảo dưỡng van (tháo cẩu chuyển về xuởng tháo rã vệ sinh bảo duỡng sơn thử áp lực đạt yêu cầu đăng kiểm, chủ tàu xong cẩu chuyển ra lắp lại bàn giao.
  2. Thi công phần sắt hàn thay tôn:
  • Nhân công thay tôn:

+ Nhà máy cung cấp: Vật tư chính, vật tư phụ, máy hàn.

+ Khách hàng cung cấp: nhân công, dây hơi, bép hàn.

  • Thay tôn thành phẩm (bao gồm vật tư chính, vật tư phụ, máy hàn…).
  1. Thay ống:
  • Nhân công thay ống:

+ Nhà máy cung cấp: Vật tư chính, vật tư phụ, máy hàn.

+ Khách hàng cung cấp: nhân công, dây hơi, bép hàn.

  • Thay ống thành phẩm (bao gồm vật tư chính, vật tư phụ, máy hàn…).

Các nhà thầu có kinh nghiệm và đủ khả năng thi công các sản phẩm sửa chữa tàu thủy theo các công việc trên, nếu có nhu cầu xin gửi báo giá cho công ty chúng tôi

Công ty đóng tàu Nam Triệu  xin thông báo để Quý công ty được biết và có kế hoạch cùng tham gia hợp tác thi công.

Thời gian thi công từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

+ Phòng Kinh doanh - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu - Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

+  Điện thoại: 0225.3775533 (324)               fax: 0225.3875135

Trân trọng cảm ơn!

 

Tin mới

Các tin khác