Tin tức >> Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước trước Cầu tàu 50.000T, Đà tàu 50.000T 05/08/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 05 tháng  8 năm 2023

THÔNG BÁO

“V/v cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước trước

Cầu tàu 50.000T, Đà tàu 50.000T”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ “ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước trước Cầu tàu 50.000T, Đà tàu 50.000T” chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất. Thông số của khu nước như sau:

Khu nước Cầu tàu 50.000T:

+ Chiều dài nạo vét                            :L = 200m;

+ Chiều rộng nạo vét                :B = 35m ;( tính từ mép cầu ra phía luồng)

+ Độ sâu nạo vét về phía thượng lưu: -2,5m (so cốt  “0” cao độ hải đồ);

+ Độ sâu nạo vét về phía hạ lưu       : -4,5m (so cốt  “0” cao độ hải đồ);

+ Mái dốc gầm bến                                                 :        m = 1:1;

+ Mái dốc về phía luồng, thượng lưu, hạ lưu         :         m = 1:3;

Khu nước Đà tàu 50.000T:

+ Chiều dài nạo vét                            :L = 200m;

+ Chiều rộng nạo vét                :B = 40m ;( tính theo chiều rộng của Đà tàu)

+ Độ sâu nạo vét khu nước về phía đầu mút đà trượt: -5m (so cốt  “0” cao độ hải đồ);

+ Độ sâu nạo vét khu nước đoạn tiếp theo: -1,5m (so cốt  “0” cao độ hải đồ);

+ Mái dốc nạo vét                     : m = 1:3;

+ Tổng khối lượng nạo vét thiết kế: 48.081m3

    Yêu cầu kỹ thuật: Các nhà thầu phải có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu công việc, theo đúng quy định của pháp luật hiện nay; có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.          

  Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và có kế hoạch cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 9/8/2023 đến hết ngày 11/8/2023

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.