Tin tức >> Thông báo Chào giá phí bán đấu giá tài sản 07/09/2017

 

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải phòng, ngày   8   tháng   9   năm 2017

Thông Báo

V/v Chào giá phí bán đấu giá tài sản

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu có nhu cầu bán đấu giá tài sản là: Cần cẩu chân đế 50T - 40m của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu được lắp dựng tại Công ty CP CNTT Sông Chanh.

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ chức năng, năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch chào giá phí đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.775533 (324)                  fax: 0313.875135

Trân trọng cảm ơn./.