Tin tức >> Thông báo Về việc Bán đấu giá tài sản 22/08/2017

 

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải phòng, ngày 21  tháng  8   năm 2017

Thông Báo

V/v bán đấu giá tài sản

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản như sau:

1.Tài sản bán đấu giá: Lô kim khí tồn kho.

2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn - Phường Quán Trữ - Quận Kiến An - Thành Phố Hải Phòng).

3. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

4. Giá khởi điểm:

Bằng số: 9.588.000.000 đồng ( Đã bao gồm GTGT 10%. ).

Bằng chữ : Chín tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn.

5. Kế hoạch thực hiện.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 22/8/2017 đến ngày 29/8/2017 (trong giờ hành chính);

- Thời gian xem tài sản: Ngày 24/8/2017 và ngày 25/8/2017 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29/8/2017 và ngày 30/8/2017 (trong giờ hành chính);

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 01/9/2017. Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.