Tin tức >> Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa cho Ụ nổi Nam Triệu 10/10/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

“V/v Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa

cho Ụ nổi Nam Triệu”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ : kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa cho Ụ nổi Nam Triệu theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

Danh mục công việc :

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

Số lượng

I

BÌNH CỨU HỎA XÁCH TAY

 

 

I.1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem

 

 

1

Bình bột loại 8kg

bình

28

2

Bình bột loại 35kg

bình

3

3

Bình bột loại 4kg

bình

4

I.2

 Phí thử thủy lực/ nạp công chất

 

 

1

Bình bột 8kg (thay bột + nạp khí đẩy)

bình

22

2

Bình bột 4kg (thay bột + nạp khí đẩy)

bình

4

3

Nạp khí đẩy cho bình bột xách tay sau thử (T/H không thay bột)

bình

6

4

Nạp khí đẩy cho bình bột xe đẩy (T/H không thay bột)

bình

3

I.3

Hạng mục sửa chữa

 

 

1

Sơn cho bình cứu hỏa xách tay

bình

32

2

Sơn cho bình cứu hỏa xe đẩy

bình

3

3

Thay loa phun cho bình bột 8kg

cái

12

4

Thay loa phun cho bình bột 4kg

cái

2

5

Thay tem hướng dẫn sử dụng

cái

5

6

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng cho bình cứu hỏa

lần

1

II

BÌNH THỞ THOÁT HIỂM SỰ CỐ EEBD

 

 

1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem cho bộ thở EEBD (bình và mặt nạ)

bộ

10

2

Thử thủy lực cho bình thở EEBD

bình

10

3

Nạp khí cho bình thở EEBD

bình

10

4

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng cho bình thở EEBD

lần

1

III

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY

 

 

1

Kiểm tra, vệ sinh, thử hoạt động các đầu cảm biến nhiệt, cảm biến khói, nút ấn báo cháy

HT

1

2

Kiểm tra, thử hoạt động Trạm xử lý và báo động trung tâm

3

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 13/10/2022
  • Thời hạn nộp chào giá: 14/10/2022 giờ ngày 15/10/2022

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.