Tin tức >> Lập kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty 28/10/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

“V/v Lập kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu Lập kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị trả giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát : từ ngày 28/10/2022 đến hết ngày 02/11/2022
  • Thời hạn nộp chào giá: 09 giờ ngày 04/11/2022

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.