Tin tức >> Thuê nhà thầu phụ thi công hạng mục : Phun bi làm sạch Block và sơn nước 1 các dự án đóng mới 29/09/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hải phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2023

 

THÔNG BÁO

“V/v Thuê nhà thầu phụ thi công hạng mục : Phun bi làm sạch Block và sơn nước 1

các dự án đóng mới”

 

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi một số dự án đóng mới: tàu hàng 65.000DWT, Ponton cẩu, tàu dầu 7.000M3,... Để đảm bảo tiến độ thi công và bàn giao sản phẩm cho Chủ đầu tư, Công ty chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công hạng mục : Phun bi làm sạch Block và sơn nước 1 đảm bảo yêu cầu Đăng kiểm và tiêu chuẩn của hãng sơn theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

  • Phạm vi công việc:
  • Công ty Đóng tàu Nam Triệu:

+ Cung cấp quy trình kỹ thuật, bản vẽ, vật tư thi công, máy móc thiết bị, nhà xưởng.

  • Nhà thầu phụ:

+  Cung cấp nhân công thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu Đăng kiểm và tiêu chuẩn hãng sơn.

+ Bảo quản và chịu trách nhiệm về các loại thiết bị máy móc mà Công ty Nam Triệu cung cấp.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 06/10/2023.
  • Thời hạn nhận chào giá: từ ngày 09/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533                            Fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác