Tin tức >> Quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường 24/11/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về việc quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ: quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm được biết và gửi chào giá cho Công ty theo danh mục như sau:

TT

Thông số

Đơn vị

Điểm lấy mẫu

Số lượng

I- Quan trắc và phân tích môi trường không khí

1- Xung quanh

 

 

 

 

1

Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)

Mẫu

2

1

2

Bụi

Mẫu

2

1

3

SO2

Mẫu

2

1

4

CO

Mẫu

2

1

5

NO2

Mẫu

2

1

6

Benzen

Mẫu

2

1

7

Toluen

Mẫu

2

1

8

Hơi xăng

Mẫu

2

1

9

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

2- Khu vực sản xuất

 

 

 

 

1

Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)

Mẫu

12

1

2

Bụi

Mẫu

2

1

3

SO2

Mẫu

2

1

4

CO

Mẫu

2

1

5

NO2

Mẫu

2

1

6

Benzen

Mẫu

2

1

7

Toluen

Mẫu

2

1

8

Hơi xăng

Mẫu

2

1

9

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

12

1

II- Quan  trắc tiếng ồn

1

Mức ồn tương đương trung bình LAeq

Mẫu

14

1

III- Quan trắc ánh sáng

1

Cường độ ánh sáng khu vực làm việc

Mẫu

4

1

IV- Quan trắc và phân tích  môi trường nước

1- Môi trường nước mặt

a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Từ 1-8 sử dụng kết quả của Báo cáo đánh giá tác động môi trường)

1

pH

Mẫu

 

 

2

COD

Mẫu

 

 

3

BOD5

Mẫu

 

 

4

TSS

Mẫu

 

 

5

Sắt (Fe)

Mẫu

 

 

6

Kẽm (Zn)

Mẫu

 

 

7

Tổng Dầu mỡ

Mẫu

 

 

8

Coliform

Mẫu

 

 

9

Asen (As)

Mẫu

2

1

10

Thủy ngân (Hg)

Mẫu

2

1

11

Cadimi (Cd)

Mẫu

2

1

12

Chì (Pb)

Mẫu

2

1

13

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

pH

Mẫu

2

1

2

COD

Mẫu

2

1

3

BOD5

Mẫu

2

1

4

TSS

Mẫu

2

1

5

Sắt (Fe)

Mẫu

2

1

6

Kẽm (Zn)

Mẫu

2

1

7

Tổng Dầu mỡ

Mẫu

2

1

8

Coliform

Mẫu

2

1

9

Tổng Nitơ

Mẫu

2

1

10

Tổng Phôtpho

Mẫu

2

1

11

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

2- Môi trường nước cấp

 

 

 

 

1

pH

Mẫu

1

1

2

Độ cứng (tính theo CaCO3)

Mẫu

1

1

3

TSS

Mẫu

1

1

4

COD

Mẫu

1

1

5

Sắt (Fe)

Mẫu

1

1

6

Mangan (Mn)

Mẫu

1

1

7

E.coli

Mẫu

1

1

8

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

1

1

3- Môi trường nước thải

a. Theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1

pH

Mẫu

2

1

2

BOD5

Mẫu

2

1

3

COD

Mẫu

2

1

4

TSS

Mẫu

2

1

5

Kẽm (Zn)

Mẫu

2

1

6

Sắt (Fe)

Mẫu

2

1

7

Tổng Dầu mỡ khoáng

Mẫu

2

1

8

Coliform

Mẫu

2

1

9

Màu

Mẫu

2

1

10

Asen (As)

Mẫu

2

1

11

Cadimi (Cd)

Mẫu

2

1

12

Chì (Pb)

Mẫu

2

1

13

Thủy ngân (Hg)

Mẫu

2

1

14

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

2

1

b. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

pH

Mẫu

1

1

2

BOD5

Mẫu

1

1

3

COD

Mẫu

1

1

4

TSS

Mẫu

1

1

5

Kẽm (Zn)

Mẫu

1

1

6

Sắt (Fe)

Mẫu

1

1

7

Tổng Dầu mỡ khoáng

Mẫu

1

1

8

Coliform

Mẫu

1

1

9

Tổng Nitơ

Mẫu

1

1

10

Tổng Phôtpho

Mẫu

1

1

11

Chi phí vật dụng lấy và bảo quản mẫu

Mẫu

1

1

  • Thời hạn nộp chào giá: 16 giờ ngày 01/12/2022

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.