Tin tức >> Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt tàu dầu 7.000M3 17/10/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hải phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

“V/v Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt tàu dầu 7.000M3”

 

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công tàu dầu 7.000M3, Đăng kiểm VR. Để đảm bảo tiến độ bàn giao theo đúng cam kết trong hợp đồng cho chủ đầu tư, Công ty chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công phần sắt hàn theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

  • Phạm vi công việc:
  • Công ty Đóng tàu Nam Triệu:

+ Cung cấp quy trình kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, vật tư thi công, máy móc thiết bị, nhà xưởng.

  • Nhà thầu phụ:

+ Cung cấp nhân công thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật.

+ Bảo quản và chịu trách nhiệm về các loại thiết bị máy móc mà Bên A cung cấp.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 18/10/2023 đến hết ngày 20/10/2023.
  • Thời hạn nhận chào giá: từ ngày 23/10/2023 đến ngày 25/10/2023.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533                      Fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác