SĐT: 02253 77 55 33 | Fax: 02253 875 135 | Email: namtrieu@nasico.com.vn  
 
 

Tin tức

Tìm nhà cung cấp dịch vụ quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường

03/12/2021  |  616 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải...

V/v thanh lý các trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ hỏng và không còn sử dụng được

01/11/2021  |  625 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa cho Ụ nổi Nam Triệu

19/10/2021  |  591 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục duy tu nạo vét khu nước trước bến cập ụ nổi 8.000T

23/09/2021  |  527 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Lập kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty

23/09/2021  |  550 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 23...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế và lập dự toán hạng mục duy tu nạo vét khu nước trước bến cập ụ nổi 8.000T

10/08/2021  |  488 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG VŨ THANH TÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU

28/06/2021  |  653 lượt xem
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG VŨ THANH TÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU - Trong những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nam Triệu (Công ty) thường xuyên nhận được sự quan...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 07

11/06/2021  |  543 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ bảo trì Cầu tàu tại Công ty đóng tàu Nam Triệu.

02/06/2021  |  620 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng,...

Tin tức Xem thêm class="hide"

Sản phẩm Xem thêm class="hide"

Liên kết

Tỷ giá ngoại tệ

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Nguồn tại:

Lượt truy cập