Tin tức >> Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02 11/02/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

“V/v Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ : kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02 theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

Danh mục công việc :

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

SLg

 
 

I

BÌNH CỨU HỎA

 

 

 

I.1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem

 

 

 

1

Bình bột loại 8kg

bình

15

 

2

Bình bột loại 35kg

bình

1

 

3

Bình CO2 loại 5kg

bình

3

 

4

Can Foam 20 lít cho bộ thiết tạo bọt xách tay

can

2

 

I.2

 Phí nạp công chất/ nạp khí

 

 

 

1

Bình bột 8kg (thay bột + nạp khí đẩy)

bình

6

 

2

Bình CO2 5kg (nạp khí)

bình

2

 

3

Thay Foam cho thiết bị tạo bọt xách tay (20lit/can)

can

1

 

I.3

Cộng thêm chi phí sửa chữa

 

 

 

1

Sơn cho bình cứu hỏa xách tay

bình

18

 

2

Sơn cho bình cứu hỏa xe đẩy

bình

1

 

3

Chi phí đưa các bình cứu hỏa lên xuống tàu

bình

20

 

4

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng cho bình cứu hỏa

lần

1

 

II

HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

 

 

1

Kiểm tra, vệ sinh và thử hoạt động các thiết bị MF/HF, VHF

HT

1

 

2

Cấp giấy chứng nhận của trạm bảo dưỡng

 

III

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

1

Vận chuyển các TTB từ tàu về trạm bảo dưỡng và ngược lại

chuyến

2

 
  • Thời gian khảo sát : từ ngày 11/02/2022 đến hết ngày 14/02/2022.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 15/02/2022 đến hết ngày 16/02/2022.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533 (324)                  fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.